• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

Κατασκευές (IT)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Η ασφάλεια στα εργοτάξια είναι πάντα ένα σημαντικό ζήτημα λόγω των υψηλών ποσοστών ατυχημάτων που πλήττουν το χώρο. Ο βαθμός επικινδυνότητας κυμαίνεται συνήθως από ελαφρά τραύματα σε θανάσιμα γεγονότα, αλλά, ανεξάρτητα από το είδος του ατυχήματος, αιτία του συχνά συνδέεται με την έλλειψη σεβασμού των κανόνων ασφαλείας. Έλεγχος ο οποίος να βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα δεν είναι αποτελεσματικός, δεδομένου ότι οι τοποθεσίες είναι ευρέως κατανεμημένες καθιστώντας το κόστος για την εξασφάλιση ανθρώπινης εποπτείας απαγορευτικά υψηλό. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις κατασκευαστικές εταιρείες για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό κατά τρόπο αυτόνομο, ει δυνατόν. Ακόμα και η πιο προηγμένη τεχνολογία σε αυτόματα συστήματα για την εξασφάλιση της τήρησης κανόνων ασφαλείας σε χώρους κατασκευών δεν προσφέρει περισσότερα από τον απλό έλεγχο πρόσβασης σε μια περιοχή. Επομένως, αυτό που εξασφαλίζεται από τα συστήματα αυτά είναι ότι μόνο το κατάλληλο προσωπικό θα βρίσκεται μέσα στην περίμετρο ενός τόπου εργασίας. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι όσον αφορά την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά δεν είναι από μόνο του ικανό να τη διασφαλίσει. Επιπλέον, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το είδος ελέγχου πρόσβασης, η περίμετρος του χώρου χρειάζεται να είναι περιφραγμένη ενώ ταυτόχρονα να υπάρχουν ειδικές πύλες, μέσα από τις οποίες να καταγράφεται η διέλευση των εργαζομένων. Η προϋπόθεση αυτή είναι συχνά μη ρεαλιστική καθώς ένα εργοτάξιο μπορεί να καλύπτει χιλιόμετρα ή/και να είναι κινητό (π.χ. αυτοκινητόδρομο ή κατασκευή σήραγγας).

Για το λόγο αυτό, η BRIDGE 129 SpA έχει επενδύσει στις σύγχρονες τεχνολογίες με σκοπό να προσφέρει στις κατασκευαστικές εταιρείες ένα νέο υπόδειγμα ασφάλειας σε χώρους εργοταξίων. Το σύστημα βασίζεται κυρίως σε αισθητήρες RFID ενώ είναι εμπλουτισμένο με αισθητήρες όρασης. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά αυτόνομο τρόπο, θέτοντας σε λειτουργία προειδοποιήσεις ή και συναγερμούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Όσον αφορά την τεχνολογία RFID, η εταιρεία θα κάνει χρήση τόσο παθητικών όσο και ενεργητικών ετικετών. Παθητικές ετικέτες RFID θα χρησιμοποιούνται στις πύλες, για τον έλεγχο της πρόσβασης και για την εγγραφή των εργαζομένων. Ο περιορισμός στην τεχνολογία των παθητικών ετικετών, ακόμη και στην UHF εκδοχή, έγκειται στο εύρος ανάγνωσης το οποίο μπορεί να περάσει μετά βίας τα 10 μέτρα. Για το λόγο αυτό, επίσης, ενεργητικές RFID ετικέτες θα χρησιμοποιηθούν, οι οποίες είναι σε θέση να διαβάσουν μέχρι και 100 μέτρα μακριά. Με τη χρήση ενεργών RFID ετικετών θεωρείται ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση της παρουσίας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας με διαφανή τρόπο και με χρήση περιορισμένου αριθμού αναγνωστών RFID.

Ανάμεσα στις αδυναμίες της τεχνολογίας RFID είναι ότι από την πληροφορία η οποία συλλέγεται απουσιάζει πλήρως πληροφορία σχετική με τη θέση στην οποία βρίσκεται μια ετικέτα RFID μέσα στη ζώνη ανάγνωσης. Όντως, ακόμα και οι τεχνικές εντοπισμού θέσης μέσω τριγωνομέτρησης παρέχουν ανακριβή αποτελέσματα εκτός μόνο στην περίπτωση όπου το σενάριο είναι εντελώς στατικό και δεν υπόκειται σε αλλαγές θέσης. Η προϋπόθεση αυτή δυστυχώς δεν ισχύει σε εργοτάξια, τα οποία κατά κανόνα αντιπροσωπεύουν συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις.

Η χρήση συσκευών ειδικής χρήσης που ονομάζονται δείκτες (markers) μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των ετικετών: κάθε ετικέτα μπορεί να αντιληφθεί την κοντινή παρουσία ενός δείκτη (η απόσταση ανίχνευσης φτάνει τα μερικά μέτρα) και στη συνέχεια να αποστείλει μήνυμα προς τον αναγνώστη RFID το οποίο να περιλαμβάνει όχι μόνο το δικό του αναγνωριστικό αλλά και το αναγνωριστικό του δείκτη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο εντοπισμός θέσης.

Οι δείκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε σταθερές θέσεις (για παράδειγμα στην τοποθεσία προσέλευσης των εργαζομένων) ή μπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε κινούμενο στοιχείο το οποίο είναι γνωστό ότι είναι εν δυνάμει επικίνδυνο σε περίπτωση που ανθρώπινη παρουσία βρεθεί σε κοντινή απόσταση. Για παράδειγμα, ένας δείκτης μπορεί να συνδεθεί με το τέλος ενός σκέλους ενός γερανού: εάν το σύστημα αισθανθεί ότι ένας εργαζόμενος είναι κοντά σε έναν τέτοιο δείκτη μπορεί να προκαλέσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα/συναγερμό ή και να θέσει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Το παραπάνω σενάριο προϋποθέτει έμμεσα πλην σαφώς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο θα είναι εξοπλισμένοι με RFID ετικέτες. Η κατάσταση αυτή, αν και επιθυμητή, δεν είναι ρεαλιστική. Συνεπώς, λίγες κάμερες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν και να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τους αναγνώστες RFID με στόχο την αυτόματη ανίχνευση ατόμων στο πεδίο αντίληψής τους. Με τη χρήση επικαλυπτόμενων καμερών, μπορεί να αυξηθεί η έκταση της αντίληψης των καμερών σχετικά με την τοποθεσία των ανθρώπων και των ετικετών. Κατά κύριο λόγο, οι αποφάσεις θα στηρίζονται στη γειτνίαση δεικτών και ετικετών, αν και επιπλέον γεγονότα και συναγερμοί θα μπορούσαν να παραχθούν με την επεξεργασία οπτικής πληροφορίας. Ωστόσο, οι κάμερες μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξασφάλιση και επιβολή των βασικών κανόνων ασφάλειας, βασισμένες για παράδειγμα στις συνθήκες του περιβάλλοντος που γίνονται αντιληπτές.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα βασίζεται στην τεχνολογία RFID για τον εντοπισμό θέσης, ενώ λίγες κάμερες μπορεί να είναι επιπλέον τοποθετημένες με στόχο την καλύτερη αντίληψη του περιβάλλοντος. Δε θα γίνεται, ωστόσο, στα πλαίσια του πιλοτικού καμία προηγμένη επεξεργασία οπτικού σήματος.

Συνολικά, ένα σύστημα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και το οποίο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα κρίνεται απόλυτα αναγκαίο και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο των κατασκευαστικών εταιρειών όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών.