• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

Italien: Byggeri

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Sikkerhed på byggepladser Pilotprojekt for Bridge 129 af SATA

SLUTBRUGEREN

BRIDGE designer, udvikler og implementerer systemer til intelligent styring til industrien infrastruktur og tjenester. Under hensyntagen til gældende regler og højeste kvalitetsstandarder.
Solution Provider


SATA er en virksomhed, som analyserer, designer og udvikler prototyper samt gennemfører innovative og avancerede IKT-løsninger til forskellige anvendelsesområder, især for interoperabilitet, logistik samt for virksomhedens netværk og dokumenthåndtering.
FORMÅLET MED PILOTprojektet


Pilotprojekt sigter mod identifikation af ubudne gæster på byggepladsen ved  overvågning af  adgangsveje på 10-15 meter uden fysiske grænser.


Forventede forretningsmæssige fordele for virksomheden:

• Øge effektiviteten af overvågning i kontrolrummet;
• Umiddelbart at kunne identificerer mulige farlige situationer og give alarm;
• Opfylde nye love om arbejdstagernes sikkerhed;
• Se en positiv økonomisk effekt som følge af faldende forsikringsudgifter.SLUTBRUGERENS ANVENDELSE


Sikkerhed i byggeindustrien og arbejdsvilkår på byggepladser er et varmt emne på grund af de høje rate af arbejdsulykker. Graden af ulykkerne spænder lige fra lette sår til dødelige hændelser, men uanset hvilken type af ulykke det handler om er årsagen ofte manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne. Det ledelsesbaserede tilsyn med sikkerhedsreglerne er ikke effektiv, fordi byggepladserne ofte er store og omkostningerne til at sikre menneskelig overvågning er for høj.

Derfor har byggefirmaer en stærk interesse i at indføre den nye teknologier, der kan løse dette problem på en uafhængig måde.

”The state of the art” med hensyn til automatiske systemer til at sikre overholdelse af sikkerhedsreglerne på byggepladser tilbyder ikke meget ud over almindelig adgangskontrol. Oplysningerne fra disse systemer er, at kun godkendt personale er på byggepladsen, dette er en meget brugbar information, men den har ikke indflydelse på den samlede sikkerhed på stedet. Desuden kræver denne form for adgangskontrol  at byggepladsen er indhegnet, og der skal være specifikke porte, hvor byggearbejderene kan registreres. Denne betingelse er ofte urealistisk på store eller meget lange (sommetider kilometer lang) og bevægelige byggepladser (f.eks Freeway eller tunnel konstruktioner).


Derfor har Bridge 129 S.p.A. investeret tid og ressourcer på moderne teknologi med henblik på at tilbyde byggefirmaer en ny generation af produkter, der vil øge sikkerheden på byggepladserne. Systemet vil blive baseret på RFID-sensorer, sammen med nogle kontekst signaler fra vision sensorer, der vil automatisere modtagelse og behandling af data og udløse advarseler, alarmer når det er nødvendigt.TEKNOLOGI


Pilotprojektet vil anvende både passive og aktive teknologier. De passive RFID vil blive brugt på porte, til adgangskontrol og til registrering af de ansatte. Passive tags har et begrænset læsnings området, der sjældent overstiger 10 meter. Derfor anvendes også aktive RFID, som er i stand til at læse på op til 100 meter. Med aktive RFID er det muligt at overvåge tilstedeværelsen af personer over store områder med et begrænset antal læsere.


Den største begrænsning for de fleste RFID-læsere er at informationerne fra RFID-læserene ikke indeholder nogen positions-oplysninger dvs., angivelse af hvor en tag er inden for læseområdet. Og er position ved triangulering er meget unøjagtige, medmindre scenariet er helt statisk og der ikke sker ændringer i omgivelserne, denne betingelse gælder i sagens natur ikke for byggeri og byggepladser, der repræsenterer en foranderligt proces.


Anvendelse af enheder kaldet Markører kan hjælpe ved lokalisering af tags. Ved at enhver tag kan registrere en markør på nogle få meters afstand og derefter sende ikke blot sin egen tag-ID, men også den markør-ID til RFID-læseren. På denne måde kan systemet lokalisere ved hjælp af markørerne.


Markørerne placeres i faste positioner eller kan være bundet til en bevægelig komponent, som er kendt for at være potentielt farlige, hvis det kommer tæt på menneskelige operatører, f. eks kan en markør være fastgjort til enden af en kranarm. Hvis systemet registrerer en bygningsarbejder tæt på en sådan markør, kan det udløse en advarsels/alarm eller endog tvinge maskinen til at stoppe, hvis det er nødvendigt.


UHF aktive tags


i-B2 S / EU for maskiner og i-B2 P / EU for personer.


RFID Ansøgning


Det er en videreudvikling af det nuværende BRIDGE videoovervågnings system.


Grundlæggende funktion


Operatøren i kontrolrummet får besked når personer eller maskiner, registreres af de infrarøde sensorer, data på de læste tags vises med personnavn, maskine Identifier for kontrol.

Hændelser relateret til sensorer logges dels for at studere tidligere hændelser og for at drage fordel af videoer.

Avanceret funktion


Operatøren i kontrolrummet får besked når antallet og typen af læste tags ikke stemmer overens med antallet af personer eller maskiner fanget af IP-kamera denne funktion kræver også RTD-sensorer installeret.


Samlet set, vil pilotprojektet bygge på RFID-teknologi til lokalisering, mens kun få kameraer vil blive anvendt til at give kontekst signaler. Ikke desto mindre vil projektet ikke anvende sofistikeret visuelt signalbehandling.


Et sådan avanceret system, er efterspurgt fra både byggefirmaer og forsikringsselskaber.

 

Brugerprofil og tag link

 

Overvågning, grundlæggende funktion