• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

UK: Vagtrunderings System

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

Vagtrunderings System, Pilot for Sovereign Security fra SERO

SLUTBRUGEREN

Sovereign Security er et vagtselskab med speciale i vagttjenester og patruljer.

Solution Provider

SERO Solutions er systemintegrator baseret i England med fokus på mobile teknologier.

FORMÅLET MED PILOTprojekt

Sikkerhedspersonale er reguleret af en række faglige organisationer. Disse organisationer fastsætter  processer og procedurer som en vagt-virksomheden og dens vagter skal følge.

Dette omfatter en indledende vurdering af området og færdiggørelse af dokumentation i forbindelse med vurderingen, krav til sikkerhedsvagt selv, og operationelle dag-til-dag krav i vagtrunderingen.

De vigtigste formål med pilotprojektet er at:

Øge effektivitet og konkurrenceevne for Sovereign Security;

Give Sovereign tidtro dukumentation til kunderne om aktiviteter og overholdelse af  service level agreements;

Muliggøre samarbejde mellem sikkerhedsvagterne;

Muliggøre proaktiv ledelse - dvs handling baseret på indberetninger af manglende overholdelse.

SLUTBRUGERENS ANVENDELSE

Ovennævnte procedurer og processer resulterer i en lang række dokumenter og det tager sikringspersonale lang tid at udfylde og færdiggøre denne dokumentation.

Desuden medfører de operationelle krav og krav til sikkerhedsinformation fra et område eller en event, at sikkerhedsvagten er til stede på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

Vagterne er også forpligtet til at dokumentere hændelser og rapportere noget mistænkeligt eller noget der giver anledning til bekymring. Denne information skal ofte sendes retur i realtid til et kontrolcenter, der administrerer flere steder til et sted eller begivenheder.

Det forventes, at en RFID-system sammen med NFC-teknologi vil effektivisere omkring de daglige operationelle aspekter af vagtarbejdet. Gennem anvendelse af passive RFID / NFC-tags, som indeholder information om placeringen inden for et område, dette kan anvendes til at validere  sikkerhedsvagtens placering på et givet tidspunkt.

NFC-teknologien er en kortrækkende trådløs teknologi, som kan transmittere data ved høje hastigheder på op til 424Kbps, over korte afstande, f.eks omkring 10cm. NFC er kompatibel med  og baseret på RFID.

Det forventes, at flere passive tags, vil blive anvendt i forskellige elementer i forbindelse med rundering af et område for at give et tidstro oversigt over alle medarbejdere på en området, dette er nødvendig af sikkerheds-og sundhedsmæssige årsager.

Passive tags i forbindelse med det mobile internet vil også blive brugt i den indledende vurdering af et område eller begivenhed at reducere de manuelle procedurer og papirbaseret dokumentation genereret på området.

Løsningen vil blive anvendt på tværs af en række vagtrunderings lokationer, hvor Sovereign har kontrakter om levering af sikkerhedstjenester, vil det indebære at der skal placeres tags og sikkerhedsvagter skal rundere ved hjælp af deres telefoner i pilot projektet på tværs af de forskellige vagtområder.

TEKNOLOGI

Fra et operationelt synspunkt, vil passive tags blive brugt til registrering af afvigelser og registrering af hændelsesforløb.

Anvendte teknologi:

Net baseret infrastruktur - 3 tier arkitektur

Cutom Bygget Løsning med et web-baseret administrations panelet

J2ME Mobile Client med NFC API funktionalitet

Fordelene ved at bruge RFID / NFC er, at løsningen muliggør levering af realtidsdata, til kontrolrummet.

Dette gør det muligt for kontrolrummet at træffe beslutninger baseret på en begivenhed i feltet. Det vil også hjælpe sikkerhedsvagterne med at reducere mængden af ​​papirbaserede notater, som de skal vedligeholde.

Begge disse aspekter vil resultere i generelle effektivitsforøgelse grundet RFID og vil reducere langsigtede driftsomkostninger.

Fra et omkostningsperspektiv;  er dårlige operationelle procedure ofte årsagen til mange omkostninger. Ved hjælp af RFID, vil disse omkostninger blive reduceret som følge af automatisering af ​​registreringerne ved hjælp af elektronisk mærkning og levering af realtidsdata.

RFID-løsning vil også hjælpe de små vagtselskaber til at sikre overholdelse af de processer, der er fastsat af branchen, og skabe større synlighed omkring deres procedurer.

De små vagtselskaber vil også være i stand til at levere elektroniske timesedler for at bevise tilstedeværelsen af ​​deres vagter i et bestemt sted.

Løsningen vil gøre det muligt at opretholde elektroniske registreringer af hændelser og håndtering af hændelser med henblik på at overholde de aftaler og kontrakter, der er forbundet med sikkerhed vagtrundering og events ledelse.