• English
 • Danish
 • Greek
 • Bulgarian
 • Italian
 • Spanish

UEAPME

България: Логистика

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

BG: ЛОГИСТИКА

БЪЛГАРИЯ: ЛОГИСТИКА
…………..

Пилотен проект за логистика на търговия с кабел за Кабелкомерс от Балкан Сървисис


ПОТРЕБИТЕЛ

Кабелкомерс е една от водещите компании за производство и търговията с кабели и проводници в България. Фирмата има 6 производствени и търговски бази из цялата страна.


ДОСТАВЧИК НА RFID УСЛУГА

Балкан Сървисис е сред водещите ИТ консултантски компании в България. Фирмата предлага решения в сферата на RFID, системи за корпоративно планиране на ресурси (ERP - Enterprise Resource Planning), BI (Business Intelligence) и системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM systems - Customer’s Relations Management systems). Балкан Сървисис е сред малкото местни компании, които предлагат RFID решения на българския пазар.


ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Пилотният проект е фокусиран върху следния проблем: Големи цилиндрични ролки с кабел и по-малки инвентари са трудни за следене и отчитане. Поради липсата на информация за количествoто често големи рoлки с кабели не са използвани ефективно. Цел на пилотния проект е да се усъвършенства системата за управление на склада на Кабелкомерс и да се подобри фирмената логистика.
Причините за избиране на RFID услуги са:

 • устойчивост на неблагоприятна околна среда;
 • възможност за съхранение на голямо количество информация;
 • дълъг експлоатационен живот на идентификаторите и възможна многократна употреба;
 • четенето може да се извършва без пряка видимост;
 • редуциране на човешки грешки.

Очаквани ползи от употребата на RFID приложението:

 • Оптимална употреба на ролките с кабел
 • Проследяване на местоположението на ролките с кабел
 • Оптимална употреба на остатъчно количество от кабели
 • Експертно решение коя ролка да бъде използвана/срязана
 • Независимост от метеорологични условия
 • По-добро планиране
 • По-ефективно проследяване на поръчките
 • Автоматизация на ръчното писане на идентификационните форми


Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е включена в проекта. Основна цел на Асоциацията е да позиционира софтуерната индустрия като важна част от българската икономика. Нейната мисия е да представя конкурентните предимства и дългогодишните традиции в разработването на софтуерни продукти в България и да насърчава своите членове за придобиване на добри практики, които да повишат конкурентоспособността им.


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Този пилотен проект ще бъде осъществен в компания за търговия с кабели. RFID технологията ще бъде разгърната в склада на фирмата Кабелкомерс, като ще има следните предимства: независимост от атмосферните условия и достъпност на ролките с кабел. RFID-ROI-SME ще се стреми да внедри мобилно решение за проследяване на ролките с кабел и контрол на логистиката, като същевременно с това оптимизира софруерните приложения на складовото управление, базирано на ERP системата Atlantis, използвана понастоящем в компанията.


ТЕХНОЛОГИЯ

На базата на предварително направени тестове, най – подходящото решение, което беше избрано е, както следва:

 • RFID идентификатори със следните характеристики – пасивен идентификатор, HF (13.56 MHz) техология, Read only, ISO 14443, Mifare, ISO 15693
 • Интегриран четец (антена, четец и софтуер) HF-AM1-G2 или HF-T2-G2 за ръчен (мобилен) компютър Workabout pro (PSION TEKLOGIX)
 • Принтер Zebra
 • Безжичен вход  и точки за достъп, антена, аксесоари и инсталация ще бъдат използвани, за да се създаде безжично комуникационно покритие на работните зони. По време на тестването беше използвано индустриално оборудване, за да изследва радио разпространението, размера на данни, времевото закъснение във външната и вътрешната среда, запълнени с намотки и ролки с кабел.

Интеграционната Архитектура се състои от три компонента, които осигуряват следните функционалности:

 • Комуникационен сървър (Communications server), съответстващ на комуникационните драйвъри, използвани при мобилни устройства, който извършва обмяна на данни чрез  WLAN и USB. Този компонент може да работи като самостоятелен софтуер за поддържане на комуникации с мобилния парк за приложенията на Кабелкомерс.
 • Информационният мост (Data Bridge) е поредица от филтри за внасяне/изнасяне на информация от/до различни бази данни. Основните обменни формати са text, csv, html, XML и ODBC. Всеки трансфер на данни е вграден и датата/времето са отбелязани, за да може лесно да се направи системна интеграция и да се отстранят дефектите.
 • Информационен зрител (Data viewer) позволява на потребителя да има поглед върху информационните единици преди те да бъдат трансферирани до приложението или мобилния компютър. Той оперира през локална база данни, която може да бъде настроена според приложението.


Подсистемите, които трябва да бъдат интегрирани, са Atlantis ERP, FASTY Server, FASTY Mobile (мобилно приложение и интегриран RFID четец) и безжична комуникационна инфраструктура.

Процесите, които ще бъдат повлияни и трансофрмирани в ERP системата са:

 • Доставки
 • Продажби
 • Складова наличност
 • Трансфери (получени и изпратени)
 • Печалба (клиенти и доставчици)