• English
 • Danish
 • Greek
 • Bulgarian
 • Italian
 • Spanish

UEAPME

Дания: Електронни билети

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

DK: СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНИ БИЛЕТИ


ДАНИЯ: СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ

.....................

Пилотен проект за електронни билети за ВИП пътници за DUF от RFID-SPE


ПОТРЕБИТЕЛ

DUF-rejser е туристическа агенция, специализирана в туристически услуги за младежта. Предлаганите дестинации от агенцията са три – една в Испания и две в България.


ДОСТАВЧИК НА RFID УСЛУГА ПОТРЕБИТЕЛ

RFID-Specialisten е доставчик на RFID услугата по проекта, чиято основна дейност е свързана с разработване на индустриални, под наем и туристически RFID приложения. Също така, фирмата е RFID консултант по дизайн на RFID инсталации и оптимизиране на съществуващи такива.


ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Основна цел на пилотния проект е да предостави на клиентите по-добро обслужване и да осигури потвърждаване на достъпа до мероприятия и екскурзии.
DUF-rejser използва базирани на хартиен носител системи за архивиране на своите клиенти. Това означава, че администрацията на фирмата, както и екскурзоводите нямат онлайн достъп до актуализирана информация за туристи или техни допълнителни услуги.
Понастоящем, много от важната информация – като списъци с туристи за полет и хотелско настаняване, се изпраща по факс. Използваната система е скъпа и трудна за управление, за да се справи с всички дейности.

Приложението на RFID ще:

 • повиши сигурността на туроператора и пътниците по време на пътуването по някоя от предлаганите дестинации.
 • доведе до по-персонализирани клиентски услуги.
 • осигурява гъвкавост при обслужването на клиенти с добре структурирани процеси.
 • позволява допълнителни продажби и информация за пътниците на място.
 • осигурява безопасна и качесвена документация за протоколи относно транспорт и дестинации.


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Клиентите подават заявки за пътувания най – често онлайн.

 1. DUF-rejser изпраща потвърждение на поръчката с билета (в PDF файл).
 2. Преди заминаването информацията за клиента ще бъде качена на Смарт карта (RFID карта).
 3. Смарт картата се издава на клиента непосредствено преди заминаване (DUF вижда това като увеличаване на клиентската услуга).
 4. Базата данни се актуализира, клиентски статус = пристигнал.
 5. Екскурзоводите имат на разположение от 3 до 20 часа, за да направят резервациите в хотелите.
 6. При пристигането на конкретното място, Смарт картите се сканират, за да се гарантира, че всички клиенти са настанени в правилния хотел.
 7. По време на престоя, Смарт картите се използват при продажба на екскурзии и съпътстващи мероприятия.
 8. На тръгване от мястото, Смарт картата се сканира, за да се обозначи на нея завръщането на клиента.


ТЕХНОЛОГИЯ

Технология и хардуер: Системата е базирана на Mifare/NFC с цел да посрещне нуждата от сигурност и според начина, по който изглежда, тя ще е стандарт за системи, свързани с разплащане и парични средства и ще е подходяща за адаптиране при мобилните телефони.