• English
 • Danish
 • Greek
 • Bulgarian
 • Italian
 • Spanish

UEAPME

Испания: Пластмаси

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ES: ПЛАСТМАСИ


ИСПАНИЯ: ПЛАСТМАСИ
…………..

Пилотен проект за изграждане на интерпретираща програма на RFID импулси в химическата индустрия и по-точно в производство на изделия от пластмаса за PICDA от ALU

 

ПОТРЕБИТЕЛ

PICDA, S.L. е компания, чиято основна дейност е производство на найлонови торби от полиетилен с висока, средна и ниска плътност. В момента, PICDA работи с иновативни технологии, с цел да скъси периода на разлагане на пластмасовия материал.


ДОСТАВЧИК НА RFID УСЛУГА

Alu Group S.L. е компания, специализирана в софтуер консултантство със силен интерес към високо иновативни въпроси, особено що се отнася до нови технологии за внедряване в индустриален производствен процес и производствени фази.


ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Целта  на този пилотен проект е да създаде интерпретираща програма за RFID импусли, която може да извлече значението на сигналите, идващи от складовите помещения на химическата индустрия, и по-точно производството на изделия от пластмаси. Интерпретиращата програма трябва да бъде внедрена във фирмената ERP система, за да поддържа организацията на склада.

Производството на изделия от пластмаси (найлонови торби) се нуждае от внедряване на модерна информационна технология в своята работа, с цел да е по-конкурентоспособно, по  устойчиво, по безопасно за околната среда и пестеливо в използването на ресурси. RFID е ключов инструмент, който да спомогне за приспособяване на процесите на това производство към тази нова ера. Установяването на по-голям контрол над ролките с намотано пластмасово фолио и другите материали в склада има голямо влияние върху ефективността на организацията, това може да бъде постигнато чрез използването на RFID технология. Друга важна цел на този проект е да се генерират по – малко отпадъчни продукти, а чрез максималното оптимизиране на използваните ролките с намотано пластмасово фолио и чрез редуциране на грешки ще се използват по – добре суровините и ще се намали консумацията на енергия.

Очакваните бизнес ползи са:

 • Подобряване на производителността и работата на компанията, като цяло.
 • Подобряване и уеднаквяване на качеството на найлоновите торби за всяка поръчка.
 • Подобряване и постигане на срокове на поръчки.
 • Редуциране на производствените разходи като цяло и разходите по отделните производсвени процеси в частност.
 • Подобряване на енергийната ефективност в процеса на производство на найлонови торби.


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

RFID решението е внедрено във фабрика за производство на найлонови чанти. По – конкретно казано, то се използва в склада и през целия производствен процес, който се състои от следните фази:

 1. Пресоване
 2. Щамповане
 3. Шиене


ТЕХНОЛОГИЯ

В нашия проект, интерпретиращата програма получава RFID пулсовете и ги конвертира в разбираема информация, която може да се използва за намиране на всички материали в склада и да допринесе за вземане на по – добри решения.

Според решението, което ще внедрим:

 1. Всяка ръчна палетна количка е оборудвана с RFID приемник (четец и антена) и компютър с приложение, който е свързан чрез Wifi с ERP базата данни.
 2. Всяка клетка от системата за палетни рафтове има RFID идентификатор.
 3. Тъй като не всички премествания се правят между клетките в палетната система, няколко RFID дъги за откриване са поставени из склада с цел да засичат ръчната палетна количка, която се движи със/без ролки от пластмаса. Като се има предвид, че интерпретиращата програма засича два или повече RFID сингала (измежду други), на лице са следните ситуации:
  1. Ръчна палетна количка преминава празна
  2. Вземане от клетка на рафт
  3. Вземане от пода
  4. Материал, разтоварен в клетка
  5. Материал, разтоварен на пода
  6. Смяна на клетката на материала


Например, тези две RFID лекции означават, че ситуация 4 (материал, разтоварен в клетка) се случва:

След втория сигнал: Предоставен от:; Местонахождение:; Зареждане:

Последен сигнал: Предоставен от:; Местонахождение:; Зареждане:Нула.

Въпреки че интерпретиращата програма е свръзката с Picda-ERP, тя може да бъде и свързана с всяка ERP система, която използва някои интерфейси, определени от програмата. Много е важно интерпретиращата програма да поддържа силна връзка с ERP, което предполага, че връзката между тях трябва да е синхронизирана, за да се получава информацията на време (решено е това да се осъществи като уеб услуги, за да може да се поддържат различни ситуации и свързаност чрез различни мрежи).

Настоящата и новата системи могат да бъдат илюстрирани по следния начин:


Настояща система

Бъдеща система


Техническа спецификация:

RFID Пасивни идентификатори

NPR EasyTag Lite 120 четец с интегрирана антена

 • UHF RFID четец, RS485, Bluetooth Class 1 interface, До 1,5 метра разстояние за четене, EPC Class1 Gen 2 (ISO 18000-06C) стандарти, 865-868 Mhz

RFID принтер Zebra RZ400

 • RS232, IEEE 1284, USB 2.0, EPC Gen 2 (ISO 18000-06C), 16 MB DRAM, 8 MB Flash

Ръчен RFID четец

 • NPH Pocket BT-UHF, Bluetooth ръчен RFID четец

Индустриален компютър

 • CMC-3000 Mobile Computer, IP54 устойчивост на прах и вода, 2 опции за безжична комуникация:802.11b/g, Bluetooth Class II, Intel XScale (PXA255 400MHz), Памет: ROM 64MB Flash, RAM 128 MB,8.4” TFT LCD 800x600 touch-sensitive panel; 64k цвята.