• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

Великобритания: Сигурност

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

UK: СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
…………..

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА SOVEREIGN SECURITY, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ SERO


КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Sovereign Security е охранителна компания, специализирана в  станционарно пазене и патрули.


ДОСТАВЧИК НА УСЛУГА

SERO Solutions е британска компания за изграждане на безжични системи с фокус върху мобилните технологии.


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Дейността на охранителите в момента се регулира от няколко професионални органи. Тези органи предвиждат определени процеси и процедури, към които трябва да се придържа охранителната компания и нейните служители. Това включва първоначална оценка на обекта и попълването на документация, свързана с проверката  поради изискванията към самите охранители, към операционните и всекидневни изисквания на работата.

Основните цели на проекта са:

  • Повишаване на ефикасността и конкурентоспособността на Sovereign Security.
  • Въвеждането на услугата ще позволи на Sovereign да предостави на своите клиенти информация в реално време за дейността си и придържането към условията на договора.
  • Въвеждането на услугата ще позволи на охранителите да си сътрудничат.
  • Въвеждането на услугата ще осигури активно управление – действия, базирани на предупреждения за несъответствие.


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Гореизброените процедури и процеси изискват от охранителите попълването на множество документи, което отнема значително време.

В допълнение, оперативните изисквания към сигурността на обект или провеждане на мероприятие изисква охранителите да бъдат на дадени позиции, по определено време и място. Също така от тях с изисква да документират инцидентни и да докладват всичко подозрително или обезпокоително. Често е необходимо информацията да бъде изпращана в реално време, в контролния център, който управлява множество обекти за дадено място или мероприятие.

Предполага се, че RFID и NFC технологиите ще подпомогнат всекидневните оперативни аспекти на охранителната дейност. Това включва използването на пасивни RFID/NFC индикатори, които съдържат информация за местоположението в рамките на даден обект, което може да бъде използвано от охранителите, за да могат да докажат позицията си в определено време.

NFC технологията е безжична технология с близък обхват на действие, която може да излъчва информация високоскоростно – до 424Kbps, на кратки разстояния, напр. около 10 см. NFC е съвместима с безконтактните технологии и се базира на RFID.

Предвижда се използването на допълнителни пасивни идентификатори в операционните елементи, свързани с контрол на достъпа в даден обект, за да се добива информация в реално време относно целия персонал на обекта. Това е необходимо за сигурността и по здравословни причини. На обекта ще бъдат използвани пасивни идентификатори, в комбинация с безжичен интернет, при първоначалната оценка на обекта или мероприятието, за да бъдат намалени ръчните процедури и документацията на хартиен носител. Системата ще бъде изградена на няколко клиентски обекта, където Sovereign е сключила договори за осъществяване на охранителна дейност. Това включва поставянето на идентификатори и организиране на охранителите да докоснат с телефоните си идентификаторите на отделните места.ТЕХНОЛОГИЯ

От операционна гледна точка, пасивните идентификатори ще бъдат използвани за подпомагане записването на инциденти, през целия цикъл на тяхното управление.

Използвана технология:

•             Мрежово базирана инфраструктура – 3 - степенна архитектура;

•             Услуга по поръчка (Custom Built Solution) с уеб базиран административен панел;

•             J2ME Mobile Client с NFC API функционалност.

Ползите от използване на RFID / NFC са, че тази услуга позволява изпращането на информация в реално време до контролния център. Това позволява на контролния център да предприеме адекватни действия при оперативна обстановка. Тези технологии ще подпомогнат дейността на охранителите, като намалят количеството доклади на хартиен носител, които те трябва да попълват и поддържат. И двата аспекта ще донесат общи ползи и ще намалят разходите на фирмата.

От гледна точка на разходите, причината за тях често се крие в липса на съответствие с оперативните процедури. Като се използва RFID тези разходи ще намалеят поради увеличаване броя на процесите, които използват електронно идентифициране и изпращане на информация в реално време.

Въвеждането на RFID услуга, ще подпомогне МСП – охранителна фирма да си осигури съответствие с процесите, зададени от съответния регулаторен орган, както и да осигури по-голяма видимост на техните операционни действия.

МСП ще може да представя електронни таблици, за да докаже присъствието на своите пазачи на дадено място.

Услугата ще позволи на фирмата да поддържа електронен архив със записи от инциденти, за да може да съответства на споразуменията и договорите обхващащи охранителната дейност и провеждането на мероприятия.