• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

Гърция и България: Облекла

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

EL&BG: ОБЛЕКЛА

 

ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ: ОБЛЕКЛА
…………..

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ОБЛЕКЛА ЗА STAFF-DIMOVELIS ОТ SENSAP

 

КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

STAFF S.A

•  Производител на облекло (продукти от деним) от 1992;

•  Измежду европейските лидери;

•  Стремеж за развитие и подобрение на техниките за пране на джинсите като също така се използват висококачествени материали (предимно от Италия и Япония);

•  Известна марка („Staff Jeans&Co”);

•  Разполага със съвременен дистрибуционен център в Лариса (Централна Гърция);

•  Разполага с производствени мощности в България, Румъния, Италия и Китай.

STAFF S.A има RFID опит, тъй като вече е оборудвала централните си складови помещения с действаща RFD/AutoID за логистика/управление на складовата площ.

 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГА

SENSAP (S.A) е предвидения доставчик на услуга за този пилотен проект. Основните му дейности са:

• Интегратор на AutoID/RFID услуги;

• Клиентска база за МСП производители

• Специални приложения:

o Производство

o Логистика

o Управление на веригата за доставки

 

ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Този пилотен проект обхваща координацията на цялата верига за доставки, включваща производство, логистика и продажба, на международно ниво. Пилотният проект ще позволи на малките и средни предприятия да оценят взаимовръзките в условия на вътрешно-фирмени ситуации. Организирането на подобни вътрешно-фирмени пилотни проекти се дължи на това, че STAFF има фабрики навсякъде из Балканския полуостров (също и в Германия) и централните складови помещения се намират в Гърция. Освен да изследва съвместимостта на отделните системи, този пилотен проект ще демонстрира приложението на RFID – базирана логистика и инвентарни дейности в текстилната индустрия, което е много важно, защото има отношение към наличността на продуктите в дистрибуторската мрежа, стареенето на продуктите, както и управлението на складовите наличности.

Основните цели на проекта са:

•  Разширение на ползите от въведените RFID технологии в централните складови помещения, до търговски център на компанията

•  Осигуряване на ново поколение RFID услуги в търговския център

•  Умножаване на ползите чрез взаимовръзка на RFID системата

 

Очаквани ползи от пилотния проект:

•  Подобрена проверка на обслужването на клиентите, подобрено управление на върнатите неща, допълнителни услуги (напр. „smart mirror”)

•  Повишаване лоялността на клиентите

•  Прецизно управление на наличностите – наблюдение в централните складови помещения и в търговския център

•  Подобрено управление на промоциите

•  Предотвратяване на измамите и гарантиране на автентичността на продуктите STAFF.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Изграждането на системата ще използва съществуващите инвестиции на компанията в RFID. За момента компанията е изградила складови помещения с RFID инсталации за палети, кашони и предмети от инвентара, което позволява атоматизирани процедури на изпращане и получаване, както и използване на динамичните RFID данни в различните складови и производствени помещения. Компанията използва RFID, за да подобри изпълнението и продуктивността в три основни процедури: Получаване, Изпращане и Инвентар. Въз основа на тези параметри, в момента компанията планира изграждането на експериментален център за продажби (частично в обхвата на проект ASPIRE). Експериментът ще използва ASPIRE мидълуеър за изграждането на интерактивна система за продажби на дребно. Системата ще бъде в голямата си част базирана на RFID и интернет технологии. В допълнение на RFID мидълуера, ще бъдат инсталирани тъч скринове и необходимите back-end ИТ системи. Като цяло RFID системата за продажби на STAFF ще предложи допълнителни RFID услуги за персонализиран маркетинг и е-пазаруване отвъд съществуващите възможности (напр. базирани на smart-POS (Point of Sales) услуги.

Вътрешно-фирмени характеристики на пилотния проект – Взаимовръзка между отделните RFID подсистеми:

•  RFID идентификатори / етикети в производствените мощности на компанията;

•  RFID системи за производство, управление на складовите наличности и логистика, в централните складови помещения на компанията

•  RFID система за интелигентни дейности (smart operations) и управление на промоциите в търговски център на продукти STAFF.

 

пилотен проект 1

 

пилотен проект 2

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Пилотният проект, осъществен от DIMOVELIS/STAFF, включва следните характеристики и услуги:

Базирани на RFID технология Smart Interactive Touch Screens: те ще бъдат разположени на ключови места в търговските центрове на STAFF (напр. в пробните), за да може да се получава информация по отношение на дрехите, асоциирани с тези, носени от клиентите (напр. информация за аксесоари, които отиват на пробваните в момента джинси). По този начин екраните могат да представят продукти, които са (базирано на специфично зададена логика на съответното приложение) свързани с нещата, които клиентите пробват.

Електронно чекиране: Клиентите получават възможност автоматично да се чекират на излизане при условие, че покупките са с поставени идентификатори и могат да се идентифицират автоматично.

Умни терминали - Smart Point of Sales (POS): Специални RFID четци ще бъдат поставени на касите на търговските центрове. При използването на тези четци клиентите ще могат да заплатят своите покупки, по автоматичен и напълно дигитален начин (чрез използване на кредитна карта).

В обхвата на проект RFID-ROI-SME, компанията ще тества интероперативността в следните ситуации:

Поръчки и информация за инвентара/наличностите от търговския център ще бъдат изпращани автоматично до централните складове.

Централните складове ще предоставят информация за производството към производствените мощности в България.

В хода на производствения процес, цеховете ще поставят идентификатори на отделните облекла (джинси, дрехи от деним и др.) и съответно ще ги изпращат към централните складове.

В централните складови помещения, продуктите ще бъдат приемани и изпращани въз основа на RFID означенията си. RFID технологиите ще бъдат използвани за пакетиране и автоматично изпълняване на заявките. Поръчките от търговския център ще бъдат изпълнявани и изпращани с помощта на RFID технологии.

Целият процес се изпълнява в международна среда и ще бъде верифициран и оценен от перспектива на неговата интероперативност. Дейността на цялостно оперативната система ще бъде оценявана от операционна и икономическа гледна точка. Този интероперативен пилотен проект ще бъде изграден върху съществуваща инфраструктура и опит на компанията в използването на RFID технологии. Това представлява първокласна възможност за приложение в голям мащаб.

SENSAP’s JavaEE AutoID-Driven BAM Suite

•  Модулен

•  Конфигурационен

•  Скалируем

•  Евтин

Пилотният проект частично ще лицензира и ASPIRE модулите.

 

SENSAP’s JavaEE AutoID-Driven BAM Suite